Guidad visning i smälthytteområdet

Välkommen till en visning av det gamla smälthytteområdet i Adolfström. Visningen tar 75 min. och avslutas med fika.

Tid: Samling kl. 15 lördag den 3 augusti 2024.
Plats: Smälthytteområde, start vid utställningslokalen.
Medverkande: Arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Lennart Klang.
Introduktion med Maria Söderberg.
Kostnad: 100 kr / person, om man är 15 år eller yngre 50 kr.
Ingen föranmälan. Kan betalas med Swish eller kontant på plats.
Vad händer mer? Kl. 17 samlas vi i Majorsgården för en fördjupning med gäster.
Arrangör: Magasin Silvervägen i samarbete med Majorsgårdens Bruksförening.
Frågor? Skicka mejl till maria @ midsommarudden.se

Fredag 2 augusti 2024 kl. 18: Botanisk vandring Märkforsen

Guidad visning av Adolfströms historiska smälthytta

Adolfström: Vattensågverk med anor

Adolfströms smälthytteområde. Sedan slutet av 1800-talet finns ett sågverk vid bäcken. Foto Maria Söderberg