Aktuellt: Den 1 april 1970 kom regeringsbeslutet om att inte bygga ut Vindelälven och dess biälv Laisälven. Se en kortfilm 7:24 min från 2010: https://www.youtube.com/watch?v=QWBoBqgZZG4

Laisdalen med det spännande, besöksvänliga, Märkberget / Muärrkebákkte 564 m ö.h. Foto John Fjellström.

 

Sommaren 2018 satte Top of Arjeplog återigen
Laisdalen på kartan. Åtminstone om man menar
på det kort som hör till just denna vandrarrörelse.
Nu var det Märkberget dit hundratals styrde stegen.
Året efter, 2019, var toppmålet kvar på kortet –
och blev en de mest välbesökta den sommaren.

  • 20 januari 2019

Kommande botanisk vandring i Märkforsen den 17 juni 2020 med botaniker Mats Nettelbladt: http://pitelappmarksflora.blogspot.com/ 


Berget ligger inom naturreservat Märkberget. Det finns flera sätt att ta sig upp och många passade på att gå den breda stigen via Sikselet som avslutas vid ett vindskydd och en grillplats. Under sträckan på 1,5 km kan man även se Märkforsen och dess kanjon. Norr om Märkberget, som är 600 m ö.h., finns den s k Märkklyftan som mejslats ut av vattenmassor vid inlandsisarnas avsmältning. Bergets varma sydbranter och Märkklyftan i öster har en rik flora. 270 växtarter har påträffats i reservatet, bland andra guckusko, fjällsippa och purpurbräcka. Växtrikedomen i reservatet beror också på att berggrunden här består av fjällkedjans näringsrika bergarter.

 

Det är ca 1,5 km till toppen från parkeringsplatsen. Foto © Johan Fjellström 

Se Märkberget 10 sek. från ovan:
Märkforsen : Märkberget Johan Fjellström DJI_0050 

Märkberget ligger nordväst om Arjeplog. Från Silvervägen, tre mil väster om Arjeplog tar man av vänster (söderut) mot Laisvall och Adolfström. Toppen är med i Top of Arjeplog och flera gemensamma turer sker under sommaren. Det är ca 2 km till Märkbergets topp från vägen. Foto © Johan Fjellström 

Fika med bästa möjliga utsikt. Foto Johan Fjellström

 

Varför heter det då just Märkberget, Muärrkebákkte?

Vi frågade Ann-Charlotte Sjaggo, Sametinget, som forskar om samiska namn och fick denna förklaring:
”Längs älvstranden går en led där man förr drog båtarna mellan Sikselet nedströms och Gautosjö, Gávttojávrre, Gávvtojávvre uppströms. Namnet är upptecknat av Sigvard Wallström 1930 som ”Märkeberget” och ”Märkepakte”. Märkforsen är upptecknad som ”Märkfallet” och landområdet norr om forsen är upptecknat som ”Märkemockan”. Förleden ”Märk-” återgår alla på pitesamiska muärrke ´landsträcka mellan två sjöar eller förbi ofarbar led där man förr drog båtarna´. På lulesamiska är motsvarande term muorkke vilket tagits in i svenska nordliga dialekter som ”mårka”. Muärrke har förvanskats till Märk och uppfattas nog av många idag som ett svenskt ord. ”Pakte” skrivs i dag bákkte och betyder ´klippa, brant berg´.
”Märkemockan” är en förvanskning av pitesamiska Muärrkemåhkke där efterleden måhkke står för ´återvändsgränd´ även ´innersta delen av en vik eller dal´ och igen vill beskriva att på grund av forsen så blir detta en återvändsgränd där man måste ta i land. Betydelsebakgrunden till namnet är med andra ord att beskriva att forsen är så strid här så man måste ta sig förbi på land med båtar och folk. Den primära namnlokalen är då själva ”mårkan” muärrke det vill säga landområdet och berget och forsen har sen fått namn efter landområdet.”  

Så hittar du:

Karta Märkberget. Underlag från Lantmäteriet.

Text Maria Söderberg

Märkbergets topp, vi i nordvästlig riktning. Foto Johan Fjellström

 

Lästips!

O glorious valley, in greenery clad – the struggle for the Laisälven

Laisdalen: Flugfiske i drömmarnas dal med Andreas Lestander

Upptäck Stainak 819 m ö.h. i Laisdalen – en njutvandring i Laisdalens fjällurskog

Helikopterförare Madeleine Grimhall: Från Alaska till Adolfström

Slåtter i Laisdalens Yraftdelta

Notis: Brytskiva som gruvminne i Laisvall

Quist på gruvans stam – om gruvarbetardottern som blev akademiker och en framgångsrik företagare

Sommar, sommar… naturvandring, överlevnadstips och vilda blommor

Ann-Christin Blind, Svaipa sameby, med sikte på dialog

A N N O N S