Notis: Brytskiva som gruvminne i Laisvall

10 september 2014 I oktober 2015 är det 14 år sedan den sista salvan ljöd i blygruvan i Laisvall. Nedläggningsarbetet pågick många år. Efter ytterligare fem år föll den stora betonglaven. Idag håller gräs- och buskterräng på att överta gruvområdet, helt i enlighet med det återställningsarbete som gjorts av gruvbolaget Boliden. Ingen byggnad finns kvar. … Fortsätt läsa Notis: Brytskiva som gruvminne i Laisvall