En av Arjeplogs kommuns mest okönda gruvhål: Gustafsfält med Madeleine Grimhall Fjällflygarna. Foto Maria Söderberg

  • 14 september 2017

I Laisdalen ligger en av Sveriges högst belägna
historiska gruvor. Skuortatjåhkkå 1 291 m ö.h.
Liksom i Nása trodde man här att man skulle
kunna utvinna silvermalm, vilket man för en
kort tid också gjorde. Därefter föll platsen i glömska.

När silverprojektet i Nasafjäll tog fart igen på 1700-talet byggdes en smälthytta i Adolfström. Ett skäl var att det skulle komma att saknas ved i Silbojokk, där den tidigare hyttan funnits 1635–59. Men det var fler platser än Nasa som engagerade malmletarna och  som skulle komma att dra nytta av Adolfström. Silverfyndigheter gjordes även på det osannolika fjället Skuortatjåhkkå i Laisdalen. Brytningen startade 1775 och pågick i två år. Gruvan kom att kallas Gustafsfält efter kung Gustav III. Dagbrotten ligger i ett område 8,3 km väster om Laisstugan vid Laisälven.

Det restaurerade smälthytteområdet i Adolfström. Man ansåg att platsen passade bra med tanke på bäcken som går mellan sjön Laddve och Laisälven. Här kunde man bygga den damm man behövde för att på så sätt få vatten till anläggningarna.
Kartan visar Skuortatjåhkkå. Här startade ett mindre känt silveräventyr för 243 år sedan. Kartunderlag från Lantmäteriet 2017.

Skulle vi hitta platsen?

En septemberdag flög jag dit med pilot Madeleine Grimhall från Adolfström. Skulle vi finna platsen? När vi tagit oss 44 km från Adolfström skulle den bli synlig. Gruvfältet ligger i stenig terräng på sydvästsluttningen till Skuortatjåhkkå som har en högsta höjd på 1 291 m ö.h. Men tack vare historiker Kenneth Awebro, som besökte platsen 1986, och som lämnat koordinatorer efter sig, kunde vi se lämningar av smedja och hus, alternativt kåta. När han var där för 32 år sedan kunde han konstatera att det fanns malm kvar i en konstruktion bestående av upprättstående flata stenar och att ”de stigar som upptrampades av gruvarbetarna är fortfarande fullt synliga, trots att kanske endast någon enstaka ren har trampat dem sedan dess”.

Historikern Kenneth Awebro besökte Skuortatjåhkkå 1986. Foto Lars G Hedlund

Några stigar hann vi dock inte spana in. En tjock dimma lade sig över platsen, dock inte för intensiv för att vi skulle kunna lyfta tillbaka. Att gå till gruvan från Adolfström? Det är drygt två dagsmarscher, delvis genom svår terräng. 

Text / foto Maria Söderberg 

 

 

 

 

Vy över Adolfström. År 1774 anlades här en hytta för smältning av silver från Nasafjälls silververk. 1810 lades den öde efter att gruvverksamheten upphörde. Foto 14 september 2017 Maria Söderberg

 

Av Maria Söderberg

Lästips: Kenneth Awebro, Tre gruvfält i norr – Gustafsfält, Kalix kopparbruk och Sjangeli,
Studia Laplandica 10, 1989.

A N N O N S