Nasafjällsbolagets nybyggen 

Nasafjällsbolagets nybyggen  Inom Arjeplogs socken fanns dessa gårdar som hade s k Bergsprivilegier utfärdade av Nasafjällsbolaget. De är alla självklart intill vattendrag och sjöar. Kasker Daniel Læstander (1749-1795), ett halvt tunnland 1/8 från nybygget. Innehavare...