Stort fotoengagemang

Fotografier engagerar. Mitt i smällkalla januari arrangerade Arjeplogs konstförening en träff vid utställningen ”Arjeplogsfotografer visar sina bilder”. 35 personer deltog. 

– Vi är väldigt stolta över våra fotografer och ser deras arbeten som en del av konstutövandet, sa Barbro Holmström, ordförande i Arjeplogs konstförening.
– Våra första försök att få med utställare var verkligen trevande, men sedan visade det sig finnas väldigt många som kunde delta. Nu kan vi också förlänga utställningen till slutet av februari. Den har verkligen blivit uppskattad.

I Silvermuseets utställningshall medverkar 17 fotografer med ett femtiotal bilder. Foto Johan Fjellström

Fotograf Johan Fjellström berättade om sin läromästare, den äldre brodern Per-Erik, som startade fotobutik i Arjeplog 1955.
– Men han var en motvillig lärare som inte släppte in mig i mörkrummet. Men jag blev inspirerad och har ägnat hela mitt liv åt fotografi, men även film. Tillsammans med sin hustru Illona startade han en lokal tidning, Arjeplogarn, och de har även utgivit The Arjeplog Times som riktade sig mot biltestindustrin i kommunen.

Leif Björk visade fjärilar och fåglar. Foto Johan Fjellström

 

Natur i allmänhet, men fjärilar och fåglar i synnerhet har blivit Leif Björks passion. Med kameran kan han lättare identifiera vad han ser.

– Först tar jag bilden och sedan tar jag reda på vilken art jag fångat in.
Med åren har han blivit en av de främsta att identifiera fjärilsarter i norra Sverige. Här är kameran ett ovärderligt verktyg.

Grit Martin är en hängiven naturfotograf. Foto Johan Fjellström

Grit Martin, en av utställarna, blev under mötet benämnd som inofficiell turistambassadör för Arjeplogs kommun. Hennes fantastiska bilder av framför allt fjällmiljöer med skidåkning, vandring och cykling har nått 100 000-tals människor via sociala medier.

– Jag har alltid med kameran och älskar naturen i Arjeplog. Våra barn är vana med att deras aktiviteter blir dokumenterade.
Grit Martin kommer ursprungligen från Tyskland, liksom en annan mer nyinflyttad, Juliane Holland-Moritz.
– Jag ser många fantastiska motiv i naturen och bearbetar mina fotografier.
På utställningen kunde man se henne med två snöhängda granar som ger varandra en kram.

En kram! Juliane Holland-Moritz redigerar sina motiv som hon hämtar från naturen. Foto Maria Söderberg 

Ulrika Westerlund berättade om sina naturbilder. Hon väver ofta samman motiv med texter om sitt liv där allt från katter och mat till resor avverkas.
Gunnar Westergren, som varit verksam ett helt yrkesliv som fotograf på Piteå-Tidningen, berättade minnen från uppväxten i Arjeplog. Det var här han första gången framkallade bilder i ett mörkrum och visste direkt att han skulle ägna sig åt foto. Nu deltar han i utställningen med bilder på Doktor Einar Wallquist i sitt arbetsrum på Silvermuseet i slutet av 1970-talet.

Josefina Hofmans bild av minnesstenen i Jäckvik, benämnd ”Laestadiusstenen”. Vykort, troligen från 1930-talet. 

Maria Söderberg lyfte fram kvinnliga fotografer som var verksamma i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.
– Lotten von Düben från Uppsala reste på 1870-talet till bland annat Arjeplog tillsammans med sin man Gustaf. Hon hade två stora kameror med sig vilket krävde bärhjälp.
En fotografprofil i Arjeplog var Josefina Hofman, född 1895. I hennes ateljé på Tingshushörnan engagerade hon en assistent, Sigrid Svart från Pajala, som även hade arbetat som fotograflärling hos fotografen Borg Mesch i Kiruna. Josefina Hofman hade varit verksam många år i Norge där hon bland annat haft anställning i Trondheim.

Malin Brännström, Silvermuseet, berättar om kommande fotoprojekt. Foto Maria Söderberg

 

En nyhet som Silvermuseets chef Malin Brännström berättade om var att det egna fotoarkivet ska digitaliseras och därmed göras mer tillgängligt.
– Fotografier har stor betydelse för vår historia. Se bara på bilderna från Arjeplog i slutet av 1800-talet där man till och med kan se den då timrade raststugan på toppen av Galtispuoda, sa hon och uppmanade alla att se just den bilden av Lars Dahlstedt som finns i anslutning till utställningen ”Arjeplogsfotografer visar sina bilder”.
– Man kan till och med se hur det ryker ur skorstenen.

Efter presentationen blev det vimmel och ännu mer kaffe med dopp.
Efter två timmar hade de flesta lämnat utställningshallen och trampat ut i kvällskylan, –24.

Fotnot: Utställningen pågår till 29 februari 2024. 

 

Foto av Lars Dahlstedt. Han var kyrkoherde i Vilhelmina 1883-1915 och riksdagsman i andra kammaren 1892-1901. Amatörfotograf som främst hämtade sina motiv från Vilhelminabygden, men även tog minnesvärda bilder från Arjeplog. Kyrkan på bilden ligger på samma plats som den nuvarande. Kyrkan på bilden var den andra på platsen och började byggas 1760 och invigdes 1768. Den byggdes korsformig och rödmålades. Bild Lars Dahlstedt / Västerbottens museums arkiv.