15 mars 2023
Kortfakta från Magasin Silvervägen

Kalla vintrar och tjock is. Biltestindustrin vilar på naturliga förutsättningar. På senare år har dock klimatförändringar gjort att isläggning sker senare och isens kvalité varierar mer. De som följer tillväxten av is under hösten har stenkoll. Den första isen som bildas är så kallad kärnis, som är hård och stadig. Sedan kommer oron om snöfall på isen eftersom den isolerar och gör istillväxten mer långsam. Den säsong med bilar på is som tidigare kunde inledas i både november och december är nu framflyttad till januari. 

Ett exempel på förändringarna i bara Arjeplogs kommun är den lokala statistik vid sjön Laisan, som Björn Johanson i Laisvallby kunde berätta om i Piteå-Tidningen 11/12-22. I 90 år har man noterat när isen har lagt sig och tidsserien visar i genomsnitt nio dagar senare isläggning.
Men när är det dags att släppa ut ett fordon på isen? När jag som barn åkte bil över Uddjaure – och det ännu fanns en isväg – var den första uppmaningen att lossa säkerhetsbältet. Inga dörrar fick vara låsta. Sedan rullade bilen sakta ut på sjön där parställda björkkvistar visade vägen. Att köra bortom dessa kvistar var otänkbart och förenat med fara. Vad skulle hända om bilen ändå sjönk? Själva tanken fick oss i baksätet att rysa till. Det allmänna rådet var – om man inte snabbt lyckades ta sig ur – att vänta tills bilen var vattenfylld och därefter lättare kunna öppna dörrarna. Men hur det skulle ske på 20 meters djup i iskallt vatten övergick vår tankeförmåga. 

I Arjeplog har kompetensen vuxit sig stark med åren. När radarmätningarna visar en istjocklek på minst 25 centimeter kan man åka ut på isen i en traktor.
– Men man gör det med en dörr öppen för att snabbt kunna hoppa ur traktorn om det behövs, och man får inte lyfta slungan, det gäller att fördela vikten över ett så stort område som möjligt, förklarar Per Landström som medverkar i boken En skvätt om Arjeplog med text av Marianne Hofman. Han var tidigare säkerhetsansvarig för isbanorna hos Ice Makers AB.
För lastbilarna krävs minst 50 centimeter tjock is. Den tjockaste naturliga is som Per Landström varit med om att mäta upp med radar var 1,08 meter tjock. Det var på Hornavan, vintern 2005 / 2006.  

Maria Söderberg

Krönika: Fotograf i bilindustrins mitt i Arjeplog

 

Banor på Kakel. Foto Johan Fjellström