Med båt till Silbojokk över Sädvvájávrre. Foto Maria Söderberg

Ruonek. Sädvvájávrre. Foto Maria Söderberg

 

Foodar Paulos var en renskötare som en gång i tiden bodde på olika platser vid Sädvvájávrre. På äldre dar hade han överlåtit sina renar till andra och levde mest ensam. Hans öde är känd i skrift tack vare Lars Rensund (1901–1993). Som barn minns han hur man berättade om denne speciella man som vandrade mellan sina fyra boplatser. Det var oklart vid vilken tid Foodar Paulos levde, men sannolikt för flera
hundra år sedan. Hans skattkista med silver-mynt och andra silverföremål omtalades och den flyttades runt. Liksom många andra samer gömde Foodar Paulos sina silversaker i skogen, men att man ”minst en gång, men i regel två gånger varje år under barmarkstid besöka gömstället och ta upp dyrgriparna”. 

Det som kom att bli Foodar Paulos sista gömställe för sin skatt låg mot en klippvägg på sydsluttningen av Råvek. För att minnas platsen hade han placerat en Guovda Sabek som märke intill, en tjurtallskida. Det var alltså enbart en skida som stod där och det är sannolikt, som det återberättats, att den andra fanns nere vid sjön. På vintern blev Foodar Paulos sjuk, men hann berätta var han gömt sin silverskatt. Enligt Lars Rensund hade han meddelat att: ”Skidan får väl någon människa se men kistan och silvret får ingen människohand röra, de skall ligga där”. Så blev det också. Skidan ruttnade – eller försvann – med tiden och även om flera samer visste att skattkistan fanns i området var det ingen som sökte efter den. Foodar Paulos önskan respekterades.


Men vad är en tjurtallskida? Den är gjord av det hårda trädslaget på ena sidan av tallstammen från roten och några meter upp. Det samiska namnet för detta material från tall kallas för biŋal eller guovda. Skidor av biŋal var mycket hårdare än björkskidor att använda på skarföre, skriver Lars Rensund. Dessa guovda-sabehkit togs fram så snart det blev skarföre. I mitten av 1960-talet hittade Rune Sundgren i Sädvaluspen en ensam gammal skida ba-kom en stor sten på Långuddden, strax nedanför Ribrebuovdda. Det var bara spetsen som stack upp, men han grävde försiktigt upp den och tog med hela skidan i sin båt. Som brukligt, när man hittade gamla saker, kontaktade man Einar Wallquist som just fått igång verksamhe-ten på Silvermuseet. Skidan hämtades och finns bevarad i samlingarna. Lars Rensund menar i sin nedteckning att det finns en liten möjlighet att det här skulle kunna vara Foodar Paulos ena skida.

Av Maria Söderberg

I den pitesamiska ordlistan som kan hittas på Internet finns bland annat följande ord: Skidstav – sabek,
Tall – biehtse, Skare – tjarrva och Guavvda / guovda – skidor för vänstra foten av lövträd. 

Fyra markeringar anger var Foodar Paulos hade sina boställen runt sjön. På sydsluttningen av Råvek skulle hans silverskatt vara gömd (se markering). Den skida som möjligen kan ha varit hans hittades i mitten av 1960-talet vid Långudden (se markering).  Kartunderlag: Lantmäteriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstnären Johan Höckert slog igenom med motiv från Arjeplog