Guidad visning på Nasafjäll. Foto Maria Söderberg

Nasafjäll – flera historiskt intressanta gruvepoker

Välkommen till guidad visning på Nasafjäll! Vi samlas vid gruvstugan kl. 13. För guidning svarar Expedition Nasafjäll och arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Lennart Klang. För introduktion: Maria Söderberg.
Den guidade visning är ca 1,5 tim och det finns tid för frågor.
Läs mer i denna utflyktsguide hur du kan ta dig till oss: https://www.arjeplog.se/download/18.7e566ecd15576cf80b975921/1466699145843/Utflyktsguide%20-%20Nasafj+%C3%B1ll%20Arjeplog%202015.pdf

Pris: 400 kr. Detta inkl. guidad tur och en rejäl måltid med älg, bönsallad, eldost med dricka / kaffe. Självklart finns veg. alternativ. Avgiften kan betalas på plats med Swish eller kontant.
Föranmälan: Nej.

Läs gärna https://www.arjeplognytt.se/2020/08/13/10-ars-jubileum-pa-nasafjall/ ”Den gamla silvergruvan på Nasafjäll ligger i ett kargt och ogästvänligt område, cirka 1000 meter över havet, alldeles i närheten av riksgränsen mellan Sverige och Norge. Platsen, som spelar en stor och viktig roll i Sveriges historia, är präglad av naturen och påverkad av den gruvbrytning som skett här i olika perioder.
– Det är en jättespännande plats, och nu börjar vi få ett bra grepp om vad som hänt här, säger Ola Nilsson, en av de arkeologer som deltar i Expedition Nasafjäll och sedan 2015 har jobbat med att undersöka och dokumentera gruvområdet.”

På eget intiativ och med stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten har vi genomfört visningar i gruvområdet, seminarier och arkeologiska inventeringar. Rapporter kan läsas och laddas ned från www.landskapsarkeologerna.se/rapporter/

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2020. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult rapport 2020:18 i samarbete med Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson121 sidor.

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2019. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult rapport 2019:12 i samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson.104 sidor.

Berg Nilsson, Lena (red.): Expedition Nasafjäll 2018. Arkeologisk dokumentation och inventering av gruvlämningar på Nasafjäll 2018, RAÄ Arjeplog 362:1-3, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2018:14 i samarbete med Kenneth Awebro, Lennart Klang, Ola Nilsson och Maria Söderberg. 67 sidor.

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2017. Rapport från symposium i Vuoggatjålme och på Nasafjäll 11-13 augusti 2017. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:14 i samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson. 43 sidor.

Berg Nilsson, Lena & Klang, Lennart (red.): Expedition Nasafjäll 2015 och 2016. Arkeologisk förstudie – Nasa silvergruvor i Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:16 i samarbete med Gerhard Flink, Ingela Norlin, Ola Nilsson och Maria Söderberg. 43 sidor.

Om Expedition Nasafjäll

Guidade visningar har pågått sedan 2011 på Nasafjäll. Oftas tillsammans med vår norska vänförening, POLARSIRKELEN TURLAG i Mo I Rana.

 

 

Expedition Nasafjäll syftar till att öka och tillgängliggöra kunskapen om Nasa silvergruva och lyfta fram platsens viktiga och – ur många perspektiv unika – roll i Sveriges historia. Hittills har fokus varit antikvariskt genom fältinventering och dokumentation av lämningarna inom riksintresseområdet. I guppen ingår:
Historiker Kenneth Awebro, t f professor och författare till ett flertal skrifter om bergshantering i Arjeplogs kommun. Författare till Luleå silververk: ett norrländskt silververks historia utgiven av Norrbottens museum. Bor i Lillpite / Stockholm.
Arkeolog Lena Berg Nilsson, som bl a har arbetat inom kulturmiljövården sedan 1998, framförallt inom projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” som är ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Företag Arcmontana. Doktorand med inriktning på gruvor. Bor i Njutånger.
Arkeolog Ola Nilsson har bl a varit verksam inom kulturmiljövården bland annat vid Arkeometallurgiska institutet och Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, företrädesvis i Bergslagen. Företag Arcmontana. Bor i Njutånger.
Lennart Klang med inriktning på kulturmiljöer, arkeologi och bebyggelsehistoria i hela landet. Specialiserad på fornminnesdokumentation och gamla gruvor i subarktisk miljö. Eget företag LK Konsult sedan 1992. Tidigare verksam vid Riksantikvarieämbetet som avdelningsdirektör och ansvarig för arkeologisk dokumentation i övre Norrland. Bor i Luleå.
Skribent Maria Söderberg, koordinator för Expedition Nasafjäll, stud. för magisterexamen i historia vid Stockholms universitet, och utgivare av bl a Magasin Silvervägen. Dokumenterat Laisvallgruvan (1943-2011) i bok och film. Bor i Arjeplog / Enskede gård.

Kontakt Expedition Nasafjäll: Maria Söderberg 070 3500555  maria @ midsommarudden.se

Silverbrytningen i Nasafjäll förändrade historien i norr

Skuortatjåhkkå: 1700-talets silvergruva i Laisdalen

Mineraljakt i Barentsregionen: Det historiska exemplet Nasafjäll – silvergruvan

Möte med björnar på Nasafjäll

Lyssnartips: Naturmorgon P1 13/8 2016 med reporter Thomas Öberg.
Nasafjäll med silvergruva och giftiga bäckar:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6495917