Välkommen till seminarium lördag 7 augusti 2021! 

Nasafjäll: En presentation – inventering av riksintresseområdet och frågeställningar om den historiska gruvdriften

 

Välkommen till seminarium i Vuoggatjålme! Det här är några frågor som vi vill dela med oss av: Vilka lämningar finns i det gamla gruvområdet? Vad kan man berätta om interaktionen mellan industrins folk och samerna utifrån platsfynd och källmaterial? Vad nytt finns att berätta utifrån våra rapporter? Dagen efter erbjuds alla guidad visning på fjället med samling vid gruvstugan.

 

Plats: Restaurangen i Vuoggatjålme
Tid: Lördag 7 augusti 2021. Start kl. 9.30 med fika. Kl. 10 startar seminariet. Lunch serveras kl. 13. Seminariet avslutas kl. 15.30.
Medverkande: Historiker Kenneth Awebro, arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Lennart Klang. För introduktion svarar Maria Söderberg. Inbjudna gäster presenteras senare.
Kostnad: 400 kr inkl. lunch och fika under dagen.
Anmälan: Föranmälan senast två dagar för att planera lunch.
Skicka mejl maria @ midsommarudden.se eller tel. 070 3500555.

 

 


Expedition Nasafjäll syftar till att öka och tillgängliggöra kunskapen om Nasa silvergruva och lyfta fram platsens viktiga och – ur många perspektiv unika – roll i Sveriges historia. Hittills har fokus varit antikvariskt genom fältinventering och dokumentation av lämningarna inom riksintresseområdet. I guppen ingår:
Historiker Kenneth Awebro, t f professor och författare till ett flertal skrifter om bergshantering i Arjeplogs kommun. Författare till Luleå silververk: ett norrländskt silververks historia utgiven av Norrbottens museum. Bor i Lillpite / Stockholm.
Arkeolog Lena Berg Nilsson, som bl a har arbetat inom kulturmiljövården sedan 1998, framförallt inom projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” som är ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Företag Arcmontana. Doktorand med inriktning på gruvor. Bor i Njutånger.
Arkeolog Ola Nilsson har bl a varit verksam inom kulturmiljövården bland annat vid Arkeometallurgiska institutet och Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, företrädesvis i Bergslagen. Företag Arcmontana. Bor i Njutånger.
Lennart Klang med inriktning på kulturmiljöer, arkeologi och bebyggelsehistoria i hela landet. Specialiserad på fornminnesdokumentation och gamla gruvor i subarktisk miljö. Eget företag LK Konsult sedan 1992. Tidigare verksam vid Riksantikvarieämbetet som avdelningsdirektör och ansvarig för arkeologisk dokumentation i övre Norrland. Bor i Luleå.
Skribent Maria Söderberg, koordinator för Expedition Nasafjäll, stud. för magisterexamen i historia vid Stockholms universitet, och utgivare av bl a Magasin Silvervägen. Dokumenterat Laisvallgruvan (1943-2011) i bok och film. Bor i Arjeplog / Enskede gård.

Läs mer här om boende och ev. helikoptertur: https://vuoggatjalme.se/

 

 

Arkeolog Ola Nilsson mäter in bokverket på Nasafjäll 2018. Foto Maria Söderberg

Våra rapporter:

Expedition Nasafjäll. Våra rapporter kan läsas och laddas ned från www.landskapsarkeologerna.se/rapporter/

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2020. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult rapport 2020:18 i samarbete med Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson121 sidor.

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2019. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. LK Konsult rapport 2019:12 i samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson.104 sidor.

Berg Nilsson, Lena (red.): Expedition Nasafjäll 2018. Arkeologisk dokumentation och inventering av gruvlämningar på Nasafjäll 2018, RAÄ Arjeplog 362:1-3, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2018:14 i samarbete med Kenneth Awebro, Lennart Klang, Ola Nilsson och Maria Söderberg. 67 sidor.

Klang, Lennart & Söderberg, Maria (red.): Expedition Nasafjäll 2017. Rapport från symposium i Vuoggatjålme och på Nasafjäll 11-13 augusti 2017. Landskapsarkeologerna, rapport 2017:14 i samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson. 43 sidor.

Berg Nilsson, Lena & Klang, Lennart (red.): Expedition Nasafjäll 2015 och 2016. Arkeologisk förstudie – Nasa silvergruvor i Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:16 i samarbete med Gerhard Flink, Ingela Norlin, Ola Nilsson och Maria Söderberg. 43 sidor.

 

Från inventeringsarbetet. Lennart Klang vid kyrkogården som etablerades på 1630-talet. Foto Maria Söderberg

Guidad visning till bokverket på Nasafjäll med Kenneth Awebro 2012. Foto Maria Söderberg

Nasafjäll 2017. Foto Maria Söderberg

 

Söndag 8 augusti 2021: Guidad visning i Nasafjäll

Silverbrytningen i Nasafjäll förändrade historien i norr

Skuortatjåhkkå: 1700-talets silvergruva i Laisdalen

Historiska museet: Trumhammaren från Silbojokk är en av museets höjdare

Brudkronan som hittades vid fjället Riehkiere / Räker