Arkeolog Lena Berg Nilsson har deltagit i inventeringen av riksintresseområdet för Nasafjäll på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. Hon är en av guiderna den 8 augusti 2021. Foto Maria Söderberg

Nasafjäll – flera historiskt intressanta gruvepoker

Välkommen till guidad visning på Nasafjäll! Vi samlas vid gruvstugan kl. 13. Guider Expedition Nasafjäll och arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Lennart Klang. För introduktion svarar Maria Söderberg.
Den guidade visning är ca 1,5 tim och det finns tid för frågor.
Hur hittar jag? Ja, vi får verkligen hoppas att gränsen mellan Norge och Sverige är öppen i augusti. Läs mer i denna utflyktsguide hur du kan ta dig till oss: https://www.arjeplog.se/download/18.7e566ecd15576cf80b975921/1466699145843/Utflyktsguide%20-%20Nasafj+%C3%B1ll%20Arjeplog%202015.pdf

Pris: 400 kr. Detta inkl. guidad tur och en rejäl måltid med älg, bönsallad, eldost med dricka / kaffe. Självklart finns veg. alternativ. Avgiften kan betalas på plats med Swish eller kontant. Alla våra norska gäster som är medlem i Polarsirkelen turlag har rabatt!
Föranmälan: Nej.

Läs gärna Marianne Hofmans reportage från 2020: https://www.arjeplognytt.se/2020/08/13/10-ars-jubileum-pa-nasafjall/ ”Den gamla silvergruvan på Nasafjäll ligger i ett kargt och ogästvänligt område, cirka 1000 meter över havet, alldeles i närheten av riksgränsen mellan Sverige och Norge. Platsen, som spelar en stor och viktig roll i Sveriges historia, är präglad av naturen och påverkad av den gruvbrytning som skett här i olika perioder.
– Det är en jättespännande plats, och nu börjar vi få ett bra grepp om vad som hänt här, säger Ola Nilsson, en av de arkeologer som deltar i Expedition Nasafjäll och sedan 2015 har jobbat med att undersöka och dokumentera gruvområdet.”

 

 

1640 ritade bergmästaren Hans Lybecker en karta efter besök i Nasafjäll. Kartan finns i original på Riksarkivet, här är en detalj med gruvstugan. Det troliga är att den är på samma plats som det idag finns en raststuga. Originalbilden är ca 2 cm. 

 

Gruvstugan omgiven av många försök till gruvfynd runt kullen. Bilden tagen med vy västerut och de norska fjälltopparna. Foto Maria Söderberg 7 augusti 2020.

 

Arrangör Magasin Silvervägen, Expedition Nasafjäll, ABF Norr Arjeplog och Polarsirkelen turlag (tidligere Rana turistforening).

 

Om Expedition Nasafjäll

Expedition Nasafjäll syftar till att öka och tillgängliggöra kunskapen om Nasa silvergruva och lyfta fram platsens viktiga och – ur många perspektiv unika – roll i Sveriges historia. Hittills har fokus varit antikvariskt genom fältinventering och dokumentation av lämningarna inom riksintresseområdet. Vi siktar på att ge ut en vetenskaplig rapport, göra en gruvguide för Nasa och producera en utställning. I huvudsak har gruppens medlemmar själva finansierat sina besök på Nasafjäll och studier i arkiv. För inventering av riksintresseområdet Nasafjäll har Länsstyrelsen i Norrbottens län bidragit. Gruppen är ett litet, ej formaliserat, nätverk som samverkat sedan 2015.
I guppen ingår:
Historiker Kenneth Awebro, t f professor och författare till ett flertal skrifter om bergshantering i Arjeplogs kommun. Författare till Luleå silververk: ett norrländskt silververks historia utgiven av Norrbottens museum. Bor i Lillpite / Stockholm.
Arkeolog Lena Berg Nilsson, som bl a har arbetat inom kulturmiljövården sedan 1998, framförallt inom projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” som är ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Företag Arcmontana. Doktorand med inriktning på gruvor. Bor i Njutånger.
Arkeolog Ola Nilsson har bl a varit verksam inom kulturmiljövården bland annat vid Arkeometallurgiska institutet och Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, företrädesvis i Bergslagen. Företag Arcmontana. Bor i Njutånger.
Lennart Klang med inriktning på kulturmiljöer, arkeologi och bebyggelsehistoria i hela landet. Specialiserad på fornminnesdokumentation och gamla gruvor i subarktisk miljö. Eget företag LK Konsult sedan 1992. Tidigare verksam vid Riksantikvarieämbetet som avdelningsdirektör och ansvarig för arkeologisk dokumentation i övre Norrland. Bor i Luleå.
Skribent Maria Söderberg, koordinator för Expedition Nasafjäll, stud. för magisterexamen i historia vid Stockholms universitet, och utgivare av bl a Magasin Silvervägen. Dokumenterat Laisvallgruvan (1943-2011) i bok och film. Bor i Arjeplog / Enskede gård.
Kontakt: Skicka ett mejl till maria @ midsommarudden.se

Läs mer här om boende och ev. helikoptertur: https://vuoggatjalme.se/

 

Välkommen! Seminarium om Nasafjäll lördag 7 augusti 2021

Top of Arjeplog: Vandrarvecka 6-12 juli 2021

Tema Spanska sjukan: Kyrkogårdsvandringar 23-25 juli 2021