Den gamla Storgatan i Arjeplog, sent 1800-tal.

Följ med på en historisk- och litterär tur i Arjeplog!

Lördag 11 juli 2020 x 2
Historisk ”stadstur” på plassn – 70 min, med skådespelaren Harleen Kalkat och Maria Söderberg (läser till fil.mag i historia och red. Magasin Silvervägen). Vi kommer att göra en kortare vandring i Arjeplogs centrum och göra nedslag i historien från 1600-talet och framåt. Ni får lyssna till ett urval av korta texter som ansluter till Arjeplogs historia.

Och varför plassn? Jo, man kallar ofta det centrala Arjeplog för just detta. När vi skriver stadstur är det en blinkning till den stadsplan som faktiskt gjordes 1640 av Drottning Kristinas förmyndarregering som planerade ett nytt Arjeplog. Upphovet var då silvergruvan i Nasafjäll och de förhoppningar som man skänkte projektet från statsmakten. Till berättelsen hör etableringen av Nasaepoken med drivhus i anslutning till Drivhusviken vid torget
Fika ingår i form av en biljett som kan användas i Viltbutiken när det passar. Vi börjar på torget utanför Viltbutiken. Kl. 13 och 15. Pris 150 kr. Biljett säljes på plats en timme innan, max 12 per / gång, eller skicka mejl maria @ midsommarudden.se. Se fortlöpande annonsering på Facebook! 
Även:
Fredag 31 juli 2020 x 2
Lördag 3 oktober 2020 
I samarbete med Viltbutiken och ABF Norr Arjeplog. Inom ramen för Expedition Nasafjöll. 
Vår vandring är förstås anpassad efter de riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten med anledning av pandemin. Vi håller avstånd till varandra. Vi kommer att prata tydligt inför vår grupp och röra oss utomhus.
Visningen kan även bokas separat efter överenskommelse.

Maria Söderberg och Harleen Kalkat på torget i Arjeplog.