Vy över Hornavan från Áhkális östra sluttning. Foto Maria Söderberg

Áhkális intill byn Bukt vid Hornavan, 784 m ö.h.

Áhkális, Akkelis, är en av centralorten Arjeplogs närmaste fjäll.
Härifrån ser man vida omkring och framför allt Sveriges djupaste sjö Hornavan som majestätiskt breder ut sig nedanför sluttningen i öst och norr. I söder ligger sjön Uddjaure.
Akkelis Fjällurskogs naturreservat ligger mellan sjöarna Aisjaure och Hornavan. De övre delarna består av fjällhedar, på en del ställen finns även stora områden med granithällar. De har blivit blottlagda under slutet av istiden när isen höll på att smälta bort. Längre ner på Áhkális finns en urskogsliknande barrskog som framför allt består av gran. Dess beståndsålder är c a 100–350 år. I fuktiga, näringsrika stråk i områdets norra del finns det frodiga granskogar med höga örter i markskiktet. Förutom friluftsliv används området Áhkális till jakt, fiske och bärplockning. I området bedrivs renskötsel av fjällsamebyn Semisjaur-Njarg. De har sina betesmarker i Arjeplog, Älvsbyn, Piteå och Skellefteå kommuner.
Avstånd till toppen från parkering: 3,5 km

Utflyktsguide Áhkális, Akkelis Arjeplogs kommun:
https://www.arjeplog.se/download/18.7e566ecd15576cf80b975922/1466699155982/Utflyktsguide%20+%C3%BChk+%C3%ADlis%20Arjeplog%202015.pdf

 

 

Kartunderlag från Lantmäteriet.

Utflykt Top of Arjeplog. Foto Maria Söderberg

 

Vy över Uddjaure från Áhkális norra sluttning. Foto Maria Söderberg