Top of Arjeplog 2018: 886 toppbestigningar med inlämnade kort – därmed kan man lugnt säga att det gjorts det dubbla

På toppen av Gibdnotjåhkkå en av de verkligt populära vandrarmålen i Top of Arjeplog. Här med Tjieggelvas i bakgrunden. Högst punkt är 718 m ö.h.

  • 12 oktober 2018       
Sommarens Top of-turer i Piteå älvdal, en jämförelse – Arjeplogsfjällen leder stort
Hej, här följer en sammanställning om toppturer i sommar. Den har varit spännande att göra eftersom resultatet är överraskande. Lyftet i Arjeplog märks tydligt och jag tror det kan kopplas till en större bredd med fler familjer som vandrar tillsammans, breddad kännedom om idén och inspirationsbesöket av Renata Chlumska i början av juni. Fler unga har vandrat!
Sommaren 2018 var det 285 deltagare som lämnade in sina kort för att delta i utlottning av priser. Det är den samlade siffran för deltagare inom ramen för Top of Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå. Vår erfarenhet är att det går en person till på varje kort, det vill säga det är vanligt att man följer med någon som redan har ett kort eller går på toppar för att man blivit inspirerad.
Med tanke på detta kan man i stort sett dubblera siffrorna nedan.
T ex kan man med råge säga att tvåtusen toppbestigningar har skett under sommaren, men sannolikt närmare det dubbla. För att inte säga för mycket kan man anta att det är tretusen toppbestigningar i de fyra kommunerna.

I Arjeplog handlar det om att varje toppbestigare i snitt går 9,9 km/vandrare. Årets längsta vandring gjordes av Gussar Blomgren som tog toppen Guijjávrtjårro vid Polcirkeln på en dag, 42 km.
 
Arjeplog sticker ut med sina 886. Det kan därmed – utan att ta i för mycket – sägas att Top of Arjeplog inspirerat till närmare 1 500 toppbestigningar sommaren 2018.
I denna grupp kan inkluderas turister, släktingar, extra ungar som hänger på en familj som redan har kort, ungdomar som vill göra något extra, etc.
29 organiserade turer har arrangerats. Dessutom tillkommer vandringar av deltagare som ordnat detta utanför blogg och Facebook-grupp.
Antalet toppbestigningar / kort sommaren 2018:
Arjeplog 886
Älvsbyn 528
Piteå 404
Arvidsjaur 105
Totalt av inlämnade kort = 1 923
Antalet deltagare som ämnat in sina kort 2018:
Arjeplog 134
Älvsbyn 72
Piteå 57
Arvidsjaur 22
Inlämnade kort: 285
Facebook-grupper. Antalet medlemmar, godkända av admin:
Arjeplog 836 personer https://www.facebook.com/groups/topofarjeplog/ (sedan 2012)
Arvidsjaur 315 personer https://www.facebook.com/groups/1468803116744207/ (sedan 2015)
Älvsbyn 432 personer https://www.facebook.com/groups/117104988685932/ (sedan 2016)
I FB-grupperna är medlemmarna:
Piteå 71.3 % kvinnor 28.7 % män
Älvsbyn 72.8 % kvinnor 27.2 % män
Arvidsjaur 65.7 % kvinnor 34.3 % män
Arjeplog 60 % kvinnor 40 %
Not. de unga är sällan medlem i grupperna.
Besök på blogg (11/10 2018)
58 328 sidvyer https://topofarjeplog.blogspot.com/ (startade 2012)
19 444 sidvyer http://topofalvsbyn.blogspot.com/ (startade 2016)
14 439 sidvyer https://2015topofarvidsjaur.blogspot.com/ (startade 2015)
5 385 sidvyer https://topofpitea.blogspot.com/  (startade 2018)
Toppvandringarna har haft många samarbetspartners. Det är vi alla mycket tacksamma för!
För Top of Arjeplog vill vi särskilt nämna:
Simloc Hotel
Granns Järn & Bygg
Sparbanken Nord
Turistbyrån, Silvermuseet
LONA, lokala naturvårdssatsningen (LONA) som administreras av Naturvårdsverket 
Region Norrbotten
ABF Norr Arjeplog
Arjeplogs kommun

Fotnot: Siffran 9,9 km per vandrare baseras på beräkning 2017 i Top of Arjeplog.