Silvermuseets chef Ingela Bergman tilldelades H.M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band i juni 2014. Motiveringen lyder: “För framstående insatser inom subarktisk landskapsforskning”.
– Det här är ett erkännande av Silvermuseets och INSARC:s verksamhet, säger hon och uttrycker en förhoppning om att Silvermuseets och Arjeplogs framgångar ska stimulera andra små kommuner att våga satsa på forskning.
– Vi har bidragit med våra naturtillgångar i skogsnäring, gruvnäring och vattenkraft. Nu är det dags för en fjärde naturresurs – hjärnkraften – att tas i anspråk.

(Arjeplognytt.se 9/6-14)