Slagnäs firade 200 år – Betlehem fick en minnesskylt

  • 10 augusti 2013

Strax söder om Slagnäs finns en skylt alldeles vid vägkanten med texten ”Betlehem”.
I ett litet minnesskåp kan man läsa om att platsen ställdes i ordning 2009 när man firade Slagnäs 200-årsjubileum. Betlehem hade tidigare namnet Näbnekote och var en plats där en fiskesame hade slagit sig ned. Troligen fanns det sedan länge fler i området. 1809 beskrivs hur denne man betalade skatt för sitt Lappskatteland. I mitten av 1800-talet bytte platsen namn till Betlehem och det troliga orsaken var påverkan från väckelserörelsen, i detta fall den evangeliska lekmannarörelsen.
I sin enkelhet är platsen, med sin informationstavla och minnesskåp, ett intressant historiskt område.

Maria Söderberg